Czasopismo – Żołnierz Polski

Numer inwentarzowy Czas powstania Wymiary w cm.
IPRM/ARCH/1 1946/1947 r.
  • Wysokość: 35,5
  • Szerokość: 28,5
  • Głębokość/długość: –

Opis

Tygodnik ilustrowany,

Napis na stronie tytułowej: „wychodzi w piątki”, cena 8 zł.

Numery:

25 (41) 5-11.07.1946 r.

29 (45) 2-8.08.1946 r.

32 (95) 22-28.08.1947

Historia obiektu

Żołnierz Polski – czasopismo przeznaczone dla żołnierzy Wojska Polskiego.

Pismo zostało założone 28 marca 1919, jako tygodnik, następnie dwutygodnik, a od 1935, jako dekadówka.

9 lutego 1921 zostało połączone z pismem „Wiarus”, „Rycerz Polski” i „Łazik”.

Od lutego 1941 do grudnia 1944 było wydawane w Warszawie, w konspiracji, jako miesięcznik. W tym czasie wydano ogółem czterdzieści dwa numery, w nakładzie do 12 tys. egzemplarzy. Wydawane było przez Wydział Redakcji Fachowych Pism Wojskowych Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej. Redaktorem naczelnym czasopisma był ppłk Mieczysław Biernacki.

Reaktywowane 24 sierpnia 1945, jako tygodnik ilustrowany Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego Wojska Polskiego oraz Zarządu Głównego Ligi Przyjaciół Żołnierza, a później Ligi Obrony Kraju.

Źródło: wikipedia

Stan zachowania:

średni

Opis dźwiękowy:

brak

Licencja:

ccLicencja CC BY 3.0 Polska