Centrala telefoniczna

Numer inwentarzowy Czas powstania Wymiary w cm.
 IPRM/REG/5 XX w.
  • Wysokość: 41
  • Szerokość: 40
  • Głębokość/długość: 22,5
Opis Skrzynia prostokątna w obudowie drewnianej, front – metalowy z licznymi przyciskami i przełącznikami oraz tarczą numeryczną.

Na lewej, bocznej ściance numer inwentarzowy V-11 oraz metalowy haczyk na słuchawkę telefoniczną.

Na prawej, bocznej ściance – korbka.

Historia     obiektu

Centrala telefoniczna przekazana do muzeum przez Włodzimierza Augustyniaka.

Centrala była użytkowana w Urzędzie Gminy Mełgiew.

Centrala telefoniczna – zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów sieci telekomunikacyjnej na czas wymiany informacji. Składa się ona z urządzeń komutacyjnych odpowiedzialnych za zestawianie połączeń telekomunikacyjnych i urządzeń pomocniczych gwarantujących prawidłową pracę centrali. Możemy podzielić je na analogowe i nowocześniejsze cyfrowe. Podział ten wynika z zasady działania i sposobu przetwarzania i przesyłania danych (informacji).

Pierwsza centrala telefoniczna została uruchomiona w 1878 w New Haven. Centrala umożliwiała przeprowadzenie dwóch jednoczesnych rozmów telefonicznych.

Początek rozwoju telefonii stanowił telefoniczny ruch ręczny, realizowany przez telefonistki central miejscowych, następnie central okręgowych, dalej międzymiastowych a następnie międzynarodowych. Im większy był zasięg tego ruchu, tym większa musiała być liczba telefonistek i central pośredniczących w tym połączeniu.

Druga wojna światowa zniszczyła ok. 90% wszystkich sieci i central miejscowych w Polsce tak, że po 1945 roku łączność telefoniczną odbudowywano na nowo w oparciu o wyremontowane systemy sieci i central. Następnie odbudowę oparto na centralach z nowej produkcji krajowej. „Krokiem milowym” rozwoju telefonii było wdrożenie automatycznych central miejscowych. Centrale automatyczne przejęły wszystkie funkcje, które dotychczas spełniały telefonistki.

Źródło: wikipedia, hismag

Stan zachowania:

dobry

Opis dźwiękowy:

brak

Licencja:

ccLicencja CC BY 3.0 Polska