Odważnik

Numer inwentarzowy Czas powstania Wymiary w cm.
IPRM/ETN/152 XX w.
  • Wysokość: 6,9
  • Szerokość: 4
  • Głębokość/długość: –

Opis

 

Odważnik z białej porcelany o wadze 20 dag.

Nie posiada ubytków, uszkodzeń.

Historia     obiektu

 

Odważnik – przedmiot o ściśle określonej masie pełniący funkcję wzorca masy i używany do jej pomiaru.

Odważniki używane głównie w tradycyjnych wagach szalkowych. Przeważnie miały formę walca, wykonanego z metalu, czasem ceramiki. Odważniki służące do pomiaru najmniejszych mas (poniżej jednego grama) miały postać blaszek o różnych kształtach i różnej grubości. Odważniki dzielono na 5 klas dokładności dla odważników użytkowych, zależnie od dopuszczalnego dla danej klasy błędu pomiaru. Ponadto istniały odważniki specjalne, służące do kontroli dokładności pomiaru odważników użytkowych.

Źródło: wikipedia

Stan zachowania:

dobry

Opis dźwiękowy:

brak

Licencja:

ccLicencja CC BY 3.0 Polska