Maria Wójcik na tle szkoły w Krępcu.

Od kogo pochodzi informacja: Konrad Strzelecki.

 

Materiały zamieszczone na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska