Opis na rewersie zdjęcia:

melgiew3-tyl

Zdjęcie nie znajduje się w zbiorach muzeum.

Źródło: zdjęcia udostępnione przez Piotra R. Jankowskiego w celu umieszczenia na niniejszej stronie internetowej.

 

Materiały zamieszczone na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska