Fotografia ze zbiorów Bohuszewicz.

Zdjęcie nie znajduje się w zbiorach muzeum. Zostało udostępnione przez właściciela w celu umieszczenia na niniejszej stronie internetowej.

Źródło: zbiory prywatne Piotra R. Jankowskiego.

 

Materiały zamieszczone na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska