Helena Gertruda Guz, córka Michała, urodzona w 1919 r.

Podpis na rewersie zdjęcia:

scan26-10-2016141353-2

Źródło: zdjęcie pochodzi ze zbiorów prywatnych – właściciel Szymon Goś; udostępnione w celu zamieszczenia na stronie internetowej muzeum.

 

Materiały zamieszczone na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska