Podpisy na rewersie zdjęcia:

z36b

Zdjęcie nie znajduje się w zbiorach muzeum. Zostało udostępnione w celu umieszczenia na niniejszej stronie internetowej.

Źródło: archiwum Urzędu Miasta Świdnik / Świdnik Na Kartach Historii / www.historia.swidnik.net

 

Materiały zamieszczone na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska