Michał Guz z żoną Anastazją Sierpień (z d. Dąbrowska), urodzoną w 1882 r. Ślub w parafii Mełgiew w dn. 25.01.1922 r.

Na kolanach – syn Stanisław ur. 1926 r.

Źródło: zdjęcie pochodzi ze zbiorów prywatnych – właściciel Szymon Goś; udostępnione w celu zamieszczenia na stronie internetowej muzeum.

 

Materiały zamieszczone na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska