Michał Guz, urodzony 17 lipca 1896 r., mieszkaniec Mełgwi.

Podpis na rewersie zdjęcia:

0002

Brał udział w walkach z bolszewikami, trzykrotnie został odznaczony Krzyżem Walecznych.

Po wystąpieniu z wojska zamieszkał na Kresach.

Źródło: zdjęcie i materiały pochodzą ze zbiorów prywatnych – właściciel Szymon Goś; udostępnione w celu zamieszczenia na stronie internetowej muzeum.

 

Materiały zamieszczone na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska