Tam, gdzie stare łączy się z nowym

Portal prezentujący zasoby Izby Pamiątek Regionalnych w Mełgwi powstał w ramach projektu “Tam, gdzie stare łączy się z nowym“.

pj mhp

 

 

 

Projekt przygotowany przez Stowarzyszenie LGD “Dolina Giełczwi”, przeszedł szczegółową weryfikację i znalazł się na liście 159 dofinansowanych projektów w ramach ogólnopolskiego programu „Patriotyzm Jutra”. Zespół Sterujący programu rozpatrzył 1500 wniosków z całej Polski, a wybranym projektom zostały przyznane dotacje.

Program „Patriotyzm Jutra” realizowany jest od 2006 roku ze środków Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa Narodowego,  Muzeum Historii Polski prowadzi go od 2009 roku. Celem „Patriotyzmu Jutra” jest wspieranie ważnych i oryginalnych inicjatyw związanych z historią Polski, upamiętnieniem wydarzeń i postaci istotnych w dziejach kraju.

W ramach projektu, LGD zaplanowało udostępnienie zgromadzonych zasobów historii lokalnej szerokiemu gronu odbiorców poprzez budowę portalu internetowego do wirtualnego zwiedzania Izby Pamiątek Regionalnych w Mełgwi. Do realizacji zadań w ramach projektu, głównie prac przygotowawczych i inwentaryzacyjnych zostali zaproszeni mieszkańcy gminy Mełgiew i okolic.

Dlaczego muzeum wirtualne?

Od początku istnienia Izby obiekt jest dostępny dla osób zainteresowanych jedynie po uprzednim ustaleniu możliwości zwiedzenia z pracownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej (Izba mieści się w innym budynku). Taka formuła, wynikająca głównie z braku środków gminnych na odpowiednie zabezpieczenie i udostępnianie ekspozycji, znacznie utrudniała do niej dostęp. Dzięki budowie portalu internetowego do wirtualnego zwiedzania Izba Pamiątek Regionalnych została „otwarta” i może udostępniać zgromadzone zasoby historii lokalnej szerokiemu gronu odbiorców.

Co zrobiliśmy, aby mógł powstać ten portal, który właśnie przeglądacie?

Rozpoczęliśmy od działań informacyjnych, aby poinformować lokalną społeczność o planowanych działaniach. Skoncentrowaliśmy się na dotarciu do mieszkańców obszaru, którzy byliby zainteresowani zaangażowaniem się do współpracy przy projekcie. W działaniach informacyjnych wspomogli nas: Urząd Gminy Mełgiew, Starostwo Powiatowe w Świdniku, Gminna Biblioteka Publiczna, Parafia w Mełgwi, Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi i lokalne szkoły.

Następnym działaniem było zorganizowanie warsztatów z zakresu ewidencjonowania eksponatów muzealnych, które miały przygotować uczestników do właściwego przeprowadzenia prac inwetaryzacyjnych w muzeum. Warsztaty odbyły się w dniach 19 – 20 maja 2016 r. w Mełgwi. Poprowadziła je pani Magdalena Szejgiec – archiwista i pracownik Muzeum Wsi Radomskiej. W trakcie warsztatów: zaszeregowaliśmy eksponaty do odpowiednich kategorii (etnografia, numizmaty, archiwalia, regionalia i militaria), poznaliśmy zasady znakowania poszczególnych eksponatów, ustaliliśmy treść „Karty ewidencyjnej zabytku ruchomego”, poznaliśmy zasady opisu poszczególnych rodzajów eksponatów – zabytków ruchomych i sporządzaliśmy przykładowe opisy kilkunastu eksponatów z Izby Pamiątek Regionalnych w Mełgwi.

Mogliśmy przystąpić do najważniejszego etapu prac, tj. inwentaryzacji zasobów muzeum. Każdy eksponat należało dokładnie zmierzyć, opisać i założyć mu „Kartę ewidencyjną zabytku ruchomego”. W tym czasie w muzeum zostało zaaranżowane tymczasowe studio fotograficzne i rozpoczęła się realizacja dokumentacji fotograficznej eksponatów. Dużo się działo: powstało logo muzeum, zarezerwowaliśmy odpowiednią domenę, rozpoczęły się prace nad layoutem portalu i pierwsze prace programistyczne, powstał spacer wirtualny po muzeum, nagraliśmy kilka ciekawych wypowiedzi ofiarodawców eksponatów. A w tym czasie….nadal trwało mierzenie i opisywanie eksponatów.

Wrzesień. Zbliżamy się do końca prac:

–        uzupełnialiśmy treściami stronę internetową muzeum,

–        prowadziliśmy uzgodnienia z Dyrekcją Muzeum Historii Polski dotyczące przygotowania kolorowanki dla najmłodszych nawiązującej do zasobów Izby Pamiątek Regionalnych w Mełgwi

–        przygotowywaliśmy się do promocji efektów projektu.

Tak powstał ten portal internetowy, który udostępnia zgromadzone zasoby historii lokalnej szerokiemu gronu odbiorców i pozwala użytkownikom na wirtualne zwiedzenie Izby Pamiątek Regionalnych w Mełgwi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w realizację tego projektu!

Zachęcamy również do zgłaszania ewentualnych uwag dotyczących treści zamieszczonych na stronie muzeum na adres e-mailowy: biuro@dolinagielczwi.org

Materiały zamieszczone na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska