Muzeum Mełgiew, czyli Izba Pamiątek Regionalnych w Mełgwi

Od blisko 15 lat na terenie gminy Mełgiew (pow. świdnicki, woj. lubelskie) istnieje Izba Pamiątek Regionalnych. Twórcami ekspozycji byli mieszkańcy gminy i okolic, którzy odpowiedzieli na apel ówczesnego wójta Wacława Motyla (mówiono wręcz o “pospolitym ruszeniu” mełgwian). W Izbie Pamiątek zgromadzono ponad 250 eksponatów – od przedmiotów związanych z życiem codziennym dawnych mieszkańców wsi i przedmiotów obrzędowych do zabytkowych przedmiotów związanych z historią obszaru.

Bardzo ważne jest usytuowanie samej Izby Pamiątek Regionalnych – została ona utworzona w sali parafialnej na pierwszym piętrze “starego kościoła” z 1726 r. w Mełgwi. Budynek, przed umieszczeniem w nim ekspozycji, był ruiną przeznaczoną do rozbiórki, jednak obiekt częściowo udało się wyremontować. Sama konstrukcja dachu jest ciekawostką dla odwiedzających – dach przymocowywany jest na kołki, bez gwoździ.

O budynku starego kościoła w Mełgwi, w którym mieści się Muzeum opowiada pan Adam Augustyniak:

      kosciol-stary

W muzeum znajdują się:

  • zbiory etnograficzne – obejmują przedmioty związane z codziennym życiem mieszańców gminy Mełgiew: przygotowywaniem pokarmów (wyciskacz do sera, maselnica, stępa), zdobywaniem żywności i surowców (cep, młockarnia, kierat), przechowywaniem żywności i surowców (ćwierć, bańka), obróbką surowców (kołowrotek, cierlica, czesadło do lnu), zabiegami o bezpieczeństwo i wygodę (żelazka, kijanki, kufry), transportem i komunikacją (łyżwy, nosidło do wody, podkowy);
  • regionalia – eksponaty związane bezpośrednio z terenem Mełgwi (sprzęty i urządzenia z wyposażenia starego kościoła i urzędu gminy, dawne narzędzia geodezyjne, strój dworski;
  • archiwalia – dawne dokumenty szkolne, mapa, mszały, fotografie;
  • militaria – hełmy, manierki, menażki, łuski od pocisków;
  • numizmaty – stare monety.

img_5532

Krótkie wypowiedzi pana Adama Augustyniaka odnoszące się do dawnych wydarzeń z historii gminy Mełgiew:

Budowa nowego kościoła w Mełgwi pw. Św. Wita:

      kosciol-nowy

Z historii szkoły w Mełgwi:

      sztandar-szkolny
      kierownik-szkoly

Materiały zamieszczone na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska