Maria Albińska – Wójcik.

Patronka Szkoł‚y Podstawowej w Krę™pcu, nauczycielka, założycielka szkoł‚y, organizatorka tajnego nauczania.

Od kogo pochodzi informacja: Konrad Strzelecki

 

Materiały zamieszczone na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska